Project Description

DEPARTAMENTO MBO

Bekijk MBO Gallery
Naar aanleiding van de invoering van Focus op Vakmanschap door de minister van Onderwijs, cultuur en wetenschap bieden wij binnen Forma Entree opleidingen. Deze zijn voor deelnemers zonder een diploma van een vooropleiding. Het doel van deze opleidingen is om de deelnemers voor te bereiden op de arbeidsmarkt en of doorstroming naar een mbo 2 opleiding. Daarnaast bieden deze opleidingen een beter arbeidsmarktperspectief aan deelnemers die een BBL-opleiding volgen.

Assistent dienstverlening en zorg (BOL/BBL)

Je werkt in de sector zorg en welzijn, bij sportverenigingen of op recreatieve plekken. Je leert omgaan met klanten, sociale middelen en ook krijg je een deel over voeding en hygiëne.

Assistent verkoop/retail (BOL/BBL)

Je leert verkooptechnieken om de werkzaamheden op dit gebied uit te kunnen voeren. Je leert over de gang van zaken in een winkel, hoe om te gaan met klanten en collega’s. Ook leer je hoe om te gaan in een winkel en in een magazijn.

Assistent horeca, voeding en voedingsindustrie (BOL/BBL)

Het werken met brood en banket in een hotel of het verwerken van voedingsmiddelen. Het leren koken, het leren van snijtechnieken, het bedienen en het bereiden van producten.

Assistent bouw, wonen en onderhoud(BBL)

Het werken in de bouw, infrastructuur, het maken van meubels, het werken met hout en verf. Gedurende de opleiding leer je zagen, boren, tekenen, maar ook het gebruik van gereedschappen.

Assistent plant, dier of (groene) leefomgeving (BBL)

Het werken in de groene sector, planten en onderhouden van de tuin. Gedurende de opleiding komen onderwerpen aan bod als planten, vervoer en welke gereedschappen je waarvoor gebruikt.

BOL staat voor beroeps opleidende leerweg. Deelnemer brengt het grootste deel van de opleiding op school door.

BBL staat voor beroeps begeleidende leerweg. Een combinatie van werken met leren, 1 dag per week op school.