FORMA

FORMA is een opleidingscentrum voor volwasseneneducatie en onderwijs met als doel volwassenen een kans op educatie, vorming en of onderwijs te bieden, zodat zij een volwaardige plek kunnen innemen op de arbeidsmarkt.

FORMA gaat ervan uit dat elk individu in staat is zich te ontwikkelen tot een onafhankelijk individu in onze gemeenschap door middel van trainingsactiviteiten, onderwijs en begeleiding.

De organisatie neemt het individu als uitgangspunt en schept de randvoorwaarden om iedereen in staat te stellen een opleiding te volgen en zo een opleiding, cursus of werkleerproces te doorlopen.

Het creëren van ontwikkelingskansen heeft ook effect op onze toekomstige generatie. Als de deelnemer een stabiel leven heeft, kan hij / zij ook voor zijn kinderen een stabiele omgeving creëren waarin zij veilig kunnen opgroeien en kunnen participeren in de samenleving.

FORMA bestaat uit 4 afdelingen:

« van 3 »