Project Description

ALFABETISERING

VISIE

De afdeling Alfabetisering draagt zorg voor de preventie en vermindering van analfabetisme en laaggeletterdheid op het eiland Bonaire. Daarnaast geeft de afdeling informatie en advies aan bedrijven en organisaties ten aanzien van communicatie met analfabeten en laaggeletterden. In samenwerking met ketenpartners werkt FORMA aan het creëren van acceptatie en emancipatie van de laaggeletterde, zodat de laaggeletterde kan deelnemen aan de maatschappij en voelt dat hij deel is van de samenleving en dat hij kan deelnemen aan kansen die aangereikt worden.  Hierdoor krijgt elk individu de mogelijkheid om optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij.

MISSIE

Een laaggeletterde is een individu die een aantal vaardigheden onvoldoende beheerst om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij: klokkijken, praktische rekenvaardigheid, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, luistervaardigheid en leesvaardigheid. Het betreft over het algemeen mensen die het basisonderwijs of middelbaar onderwijs niet met succes hebben afgerond.

Stichting Lezen en Schrijven Bonaire heeft in 2015 een onderzoek gedaan naar laaggeletterdheid op het eiland, naar aanleiding van dit onderzoek concludeert men dat minstens 21.8% van de volwassen bevolking van Bonaire laaggeletterd is. 

Door middel van de cursussen Alfabetisering krijgt elk individu de kans om zich primair in het Papiamentu te ontwikkelen ten aanzien van: 

 • het lezen
  ·  het schrijven
  ·  het begrijpen van gesproken taal
  ·  het spreken
  ·  het klokkijken en
  ·  de rekenvaardigheid in praktische situaties

De afdeling Alfabetisering haakt in op ontwikkelingen binnen de Bonairiaanse, Caribische, en Nederlandse situatie die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de Bonairiaanse burger, door middel van het ontwikkelen van eenmalige informatiepakketten of modules voor groepen analfabeten en laaggeletterden. De afdeling ontwikkelt cursussen op voor laaggeletterden, onder andere sociale vaardigheden, budgetteren, digitale vaardigheden en theorie rijbewijs.  

Naast cursussen voor laaggeletterden geeft de afdeling Alfabetisering ook advies aan bedrijven, organisaties en instanties ten aanzien van communicatie met laaggeletterden, waardoor de participatie van analfabeten en laaggeletterden in de samenleving verbeterd wordt. 

De afdeling Alfabetisering is werkzaam binnen alle afdelingen van FORMA en werkt samen met instanties om groepen en individuen te bereiken. De doelgroep van de alfabetisering bestaat uit: 

1.  studenten MBO en SKJ
2.  externe cursisten
3.  cursisten vanuit bedrijven of organisaties
4.  langdurige werklozen
5.  reclasseringscliënten
6.  Gedetineerden